Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Free Karkote Lotion
Luvan haltija ACP Solutions Ltd
Edustaja/maahantuoja Berner Oy
 
Tehoaine
IR3535 CAS-nro 52304-36-6
Valmistetyyppi  
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyönteisten karkottamiseen iholta.
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-053
 
Myyntipäällysteksti
amended_Version_Free Karkote Lotion 10_2015.pdf