Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Nattaro Safe
Luvan haltija Nattaro Labs
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
piimaa/kieselguhr CAS-nro 61790-53-2
Valmistetyyppi Hienojakoinen rae
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H373 Saattaa vaurioittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitysteitse.
Turvalausekkeet P260 Älä hengitä pölyä.
P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Seinäluteen ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Ammattikäyttö ja kuluttajakäyttö
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2018-BTA-008
 
Myyntipäällysteksti
NattaroSafe_label_FIN_fi_sv_v2_jul18.pdf