Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Sterminio 2000
Luvan haltija Canbrand Development Nordic AB
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Esbiotriini CAS-nro 260359-57-7
Valmistetyyppi  
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P391 Valumat on kerättävä.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyönteisten torjunta sisätiloissa.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Ei suositella käytettäväksi tiloissa, joissa oleskelee raskaana olevia naisia tai pikkulapsia.
 
Päätös/rekisterinumero 12374/713/2011
 
Myyntipäällysteksti
Sterminio_2000_label.pdf
Sterminio_2000_label_startset.pdf