Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi NoSkito Intensiivisuoja hyttysiä vastaan
Luvan haltija Aviva Cosmetic GmbH
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Eucalyptus citriodora -öljy CAS: 1245629-80-4 CAS-nro -
Valmistetyyppi Laimentamatta käytettävä neste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana
Vaaralausekkeet EUH208 Sisältää sitronellolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller citronellol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P301 + P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyönteiskarkote hyttysten ja punkkien torjuntaan.
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Vain aikuisille.
 
Päätös/rekisterinumero 1897/713/2018
 
Myyntipäällysteksti
NoSkito_label_130519.pdf