Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Loxiran Muurahaisspray
Luvan haltija W. Neudorff GmbH KG
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Pyretriinit CAS-nro 8003-34-7
Valmistetyyppi Laimentamatta käytettävä neste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana
Vaaralausekkeet H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Muurahaisten torjuntaan sisätiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Vaarallista mehiläisille. Käyttö kielletty kukkivien kasvien ja mehiläispesien lähettyvillä.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2018-BTA-004
 
Myyntipäällysteksti
TUKES-2015-BTA-016__Loxiran Muurahaisspray_Pumppupullo.pdf
TUKES-2015-BTA-016__Loxiran_Muurahaisspray__Aerosoli.pdf