Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Raid Ampiaistorjunta
Luvan haltija Transmeri Oy Ab
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Pyretriinit CAS-nro 8003-34-7
piperonyylibutoksidi CAS-nro 51-03-6
Valmistetyyppi Aerosoli
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
P220 Pidä/Varastoi erillään vaatetuksesta/…/syttyvistä materiaaleista. (katso turvalausekkeiden valintakriteerit, taulukko 6.2, sivut 211-212).
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C lämpötiloille.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyönteisten torjuminen sisätiloissa.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero 6939/713/2014
 
Myyntipäällysteksti
Raid Ampiaistorjunta_CLP.pdf