Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi PunkkiÄssä +
Luvan haltija Jaico RDP nv
Edustaja/maahantuoja Algol Pharma Oy
 
Tehoaine
IR3535 CAS-nro 52304-36-6
Valmistetyyppi Pumppusuihke
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyttysten, punkkien ja muiden hyönteisten karkotukseen ihmisen iholta.
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-052
 
Myyntipäällysteksti
PunkkiÄssä+_myyntipäällys.pdf