Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Cooper Muurahaispölyte / Cooper Puder mot myror
Luvan haltija Klarso A/S
Edustaja/maahantuoja Berner Oy
 
Tehoaine
Permetriini CAS-nro 52645-53-1
Valmistetyyppi Pölyte
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH 208 Sisältää permetriiniä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-017
 
Myyntipäällysteksti
TUKES-2015-BTA-017_COOPER_Muurahaispölyte.pdf