Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Punkkis Punkkikarkote
Luvan haltija Aviva Cosmetics GmbH
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Eucalyptus citriodora -öljy CAS: 1245629-80-4 CAS-nro -
Valmistetyyppi Laimentamatta käytettävä neste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana
Vaaralausekkeet EUH208 Sisältää sitronellolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller citronellol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P301+P314 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyönteiskarkote punkkien ja hyttysten torjuntaan vain aikuisille. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Vain aikuisille.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2019-BTA-004
 
Myyntipäällysteksti
VV_Punkkispray_Label_18042019.pdf