Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Meijerin Toukkatuho Cyracid 2.0
Luvan haltija Hokochemie Gmbh
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Syromatsiini CAS-nro 66215-27-8
Valmistetyyppi
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana
Vaaralausekkeet H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Kärpästen torjunta karjasuojissa
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2017-BTA-002
 
Myyntipäällysteksti