Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Hyttyskarkotin tyyny
Luvan haltija Swissinno Solutions AG
Edustaja/maahantuoja Techtronic Industries GmbH, Luminiser AS
 
Tehoaine
d-alletriini CAS-nro 231937-89-6
Valmistetyyppi Hyttyskarkotin -laitteessa käytettävä hyönteismyrkkyä sisältävä tyyny
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H302 Haitallista nieltynä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P264 Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyönteismyrkky hyttysten torjuntaan. Hyönteismyrkkyä sisältävä tyyny, jota käytetään karkotinlaitteen kanssa(esim. Ryobi ).
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Käyttö sallittu ainoastaan ulkona. Vaarallista mehiläisille. Käyttö kukkivien kasvien ja mehiläispesien lähellä kielletty.
 
Päätös/rekisterinumero Tukes-2017-BTA-001
 
Myyntipäällysteksti
Hyttyskarkotin_tyyny_Ryobi_10_kpl_myyntipaallys.pdf
Hyttyskarkotin_tyyny_kayttoohje.pdf