Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Smidge
Luvan haltija DAKEM S.A.
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Ikaridiini CAS-nro 119515-38-7
Valmistetyyppi
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet EUH 208 Sisältää hajustetta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501 Hävitä sisältö ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyttysten, mäkäräisten ja punkkien karkottamiseen iholta. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2016-BTA-005
 
Myyntipäällysteksti
Smidge_Label_221019.pdf