Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi OFF! Hyttyssavu
Luvan haltija Transmeri Oy Ab
Edustaja/maahantuoja Transmeri Oy Ab
 
Tehoaine
Pyretriinit CAS-nro 89997-63-7
Valmistetyyppi Poltettava kierukka
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyttysten torjunta ulkotiloissa
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Vaarallista mehiläisille. Käyttö kielletty kukkivien kasvien tai mehiläispesien lähettyvillä. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2018-BTA-003
 
Myyntipäällysteksti
OFF! Hyttyssavu myyntipäällys.pdf