Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Mosi-guard Natural® Spray
Luvan haltija Citrefine EU Limited
Edustaja/maahantuoja Active Marine & Outdoor
 
Tehoaine
Eucalyptus citriodora -öljy CAS: 1245629-80-4 CAS-nro -
Valmistetyyppi Laimentamatta käytettävä neste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H226 Syttyvä neste ja höyry.
EUH208 Sisältää sitronellaalia, sitronellolia, eukalyptolia, limoneenia ja linalolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P301+P314 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyttysten, mäkäräisten ja punkkien karkottamiseen ihmisen iholta
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2019-BTA-001
 
Myyntipäällysteksti
Mosi_guard_Natural_spray_Label_FIN.pdf
Mosi_guard_Natural_spray_Label_SWE.pdf