Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Neporex WSG 2
Luvan haltija Elanco GmbH
Edustaja/maahantuoja Kesko
 
Tehoaine
Syromatsiini CAS-nro 66215-27-8
Valmistetyyppi Vesiliukoinen rae
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana
Vaaralausekkeet H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Kärpästen torjuntaan kotieläinsuojissa. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-038
 
Myyntipäällysteksti
NeporexWSG2_label_1kg_16012019.pdf
NeporexWSG2_label_5kg_16012019.pdf