Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi OFF! Teho Pumppusuihke
Luvan haltija Transmeri Oy Ab
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Ikaridiini CAS-nro 119515-38-7
Valmistetyyppi Voide
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P264 Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P501 Hävitä sisältö ja pakkaus kotitalousjätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyönteiskarkote.
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-043
 
Myyntipäällysteksti
TUKES-2015-BTA-043 OFF! Teho Pumppusuihke.pdf