Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi AquaPy
Luvan haltija Bayer A/S Bayer Environmental Science
Edustaja/maahantuoja Berner Oy
 
Tehoaine
Chrysanthemum cinerariaefolium -uute CAS-nro 89997-63-7
Piperonyylibutoksidi CAS-nro 51-03-6
Valmistetyyppi Öljy-vesiemulsio
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH 208 Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH 401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P391 Valumat on kerättävä.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Vain ammattikäyttöön. Vaarallista mehiläisille. Käyttö kielletty kukkivien kasvien ja mehiläispesien lähettyvillä.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-025
 
Myyntipäällysteksti
Etiketti_AquaPy.pdf