Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi VermiNIX
Luvan haltija Tergent AB
Edustaja/maahantuoja Anticimex Oy
 
Tehoaine
piimaa/kieselguhr CAS-nro 61790-53-2
Valmistetyyppi Hienojakoinen rae
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H373 Saattaa vaurioittaa keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitysteitse.
Turvalausekkeet P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Ammattikäyttö ja kuluttajakäyttö
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2016-BTA-003
 
Myyntipäällysteksti
VermiNIX 150 g fi-sv - ny 2017 (2).pdf