Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Naturkraft Muurahaissirote
Luvan haltija W. Neudorff GmbH KG
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Pyretriinit CAS-nro 8003-34-7
Valmistetyyppi Vesiliukoinen jauhe
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana
Vaaralausekkeet H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Muurahaisten torjuntaan sirottelemalla sisätiloissa ja kastelemalla suoraan muurahaispesien suulle kovilla alustoilla, kuten terasseilla, rakennusten välittömässä läheisyydessä.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Vaarallista mehiläisille.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2018-BTA-005
 
Myyntipäällysteksti
label_NK Muurahaissirote_250_31052019.pdf