Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Effol Hyönteisgeeli
Luvan haltija Schweizer Effax GmbH
Edustaja/maahantuoja Helsingin Ratsutarvike Oy
 
Tehoaine
Ikaridiini CAS-nro 119515-38-7
Valmistetyyppi  
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry.
EUH208 Sisältää neilikkaöljyä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyönteisten torjuntaan hevosille.
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Hyönteisten torjuntaan hevosille. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-037
 
Myyntipäällysteksti