Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Absorbine Ultrashield Brand Residual Insecticide
Luvan haltija WF Young GmbH
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Chrysanthemum cinerariaefolium -uute CAS-nro 89997-63-7
Permetriini CAS-nro 52645-53-1
Piperonyylibutoksidi CAS-nro 51-03-6
Valmistetyyppi Laimentamatta käytettävä neste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH208 Sisältää permetriiniä, 1,2-bentsisotiasoli-3(2H)-onia, Chrysanthemum cineraniaefolium -uutetta sekä Sitronella, cymbogen winterianus -uutetta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P391 Valumat on kerättävä.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Ulkokäyttöön kärpästen, hyttysten ja mäkäräisten torjuntaan hevosille ja poneille suihkuttamalla suoraan eläimen karvalle tai levittämällä kankaalla.
 
Valmisteryhmä Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Valmisteen käyttö kielletty hevosille, joita käytetään ihmisravinnontuotantoon. Vaarallista mehiläisille. Käyttö kielletty kukkivien kasvien ja mehiläispesien lähettyvillä.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2020-BTA-001
 
Myyntipäällysteksti