Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi Autan Protection Plus Suihke
Luvan haltija Transmeri Oy Ab
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Ikaridiini CAS-nro 119515-38-7
Valmistetyyppi Laimentamatta käytettävä neste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tapuakointi kielletty.
P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä tai toimittamalla metallinkeräykseen.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyttysten, paarmojen ja punkkien karkottamiseen iholta.
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Valmistetta ei saa käyttää alle 2-v lapsille. Älä käytä lasten käsiin.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2020-BTA-006
 
Myyntipäällysteksti
Autan_ProtectionPlus_Suihke_myyntipaallys_2020.pdf