Biosidisten torjunta-aineiden rekisteri
Kansallisesti siirtymäaikana hyväksytyt biosidiset torjunta-aineet (jyrsijämyrkyt, hyönteis- ja punkkimyrkyt ja hyönteiskarkotteet)
 
Valmisteet Haku Hyväksyttyjen valmisteiden luettelo

Valmisteen kauppanimi HyttysSTOP Super
Luvan haltija HPP Europe Oy
Edustaja/maahantuoja
 
Tehoaine
Ikaridiini CAS-nro 119515-38-7
Valmistetyyppi Laimentamatta käytettävä neste
Luokitus ja merkinnät CLP-asetuksen mukaan
Varoitusmerkki
Huomiosana Varoitus
Vaaralausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry.
Turvalausekkeet P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.
P501 Hävitä sisältö ja pakkaus kotitalousjätteenä.
 
Hyväksytty käyttötarkoitus Hyttysten karkottamiseen iholta.
 
Valmisteryhmä Karkotteet ja houkutteet
 
Hyväksymisen rajoitukset Hyttysten karkottamiseen iholta. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin käyttöohjeita on kielletty.
 
Päätös/rekisterinumero TUKES-2015-BTA-021
 
Myyntipäällysteksti
TUKES-2015-BTA-021_HyttysStop_Super.pdf